سینما شهر

فروش سینمای ایران در اسفند 1402 اعلام شد

اخبار سینماشهر ،
1403/01/11
فروش سینمای ایران در اسفند 1402 اعلام شد

فروش سینمای ایران در اسفند 1402 به بیش از 79 میلیارد و 286 میلیون تومان رسید.

به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، جمعه 4 اسفند با فروش بیش از 5 میلیارد و 924 میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز و سه‌شنبه اول اسفند با 128 هزار و 953 نفر پرمخاطب‌ترین روز این ماه محسوب می‌شوند.

فیلم‌های سینمایی «تمساح خونی» با فروش بیش از 21 میلیارد و 559 میلیون تومان، «هاوایی» با فروش بیش از 16 میلیارد و 351 میلیون تومان، «هتل» با فروش بیش از 14 میلیارد و 239 میلیون تومان، «ویلای ساحلی» با فروش بیش از 6 میلیارد و 738 میلیون تومان، «فسیل» با فروش بیش از 4 میلیارد و 578 میلیون تومان، «ورود و خروج ممنوع» با فروش بیش از 3 میلیارد و 113 میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با فروش بیش از 2 میلیارد و 605 میلیون تومان و «روشن» با فروش بیش از یک میلیارد و 841 میلیون تومان، «بچه زرنگ» با فروش بیش از یک میلیارد و 392 میلیون تومان، «نارگیل2» با فروش بیش از یک میلیارد و 362 میلیون تومان و «بی‌بدن» با فروش بیش از یک میلیارد و 362 میلیون تومان به ترتیب، فروش‌های میلیاردی و رتبه‌های اول تا یازدهم جدول فروش اسفند ماه 1402 را به خود اختصاص دادند.