سینما شهر

سینما کارت

درخواست سینما کارت

سینما کارت

سینما محیطی را فراهم می‌آورد که افراد برای مشارکت در یک فعالیت جمعی به هم می‌پیوندند. با حمایت از کارمندان می‌توان فرصت همراهی خانواده‌های آن‌ها را برای حضور در چنین محیطی فراهم آورد.

همچنین یکی از فضاهای فرهنگی که می‌تواند نمایی از پویانمایی و سرزندگی حیات فرهنگی یک جامعه باشد، سالن‌های سینماست و این طرح فرصتی است تا بازگشتی پرشورتر با جامعه بیشتری از مردم مواجه باشیم.

هدف از طرح سینما کارت

 • ایجاد زمینه‌ای برای حضور خانواده‌ها برای شرکت در یک فعالیت جمعی
 • حمایت از سینماداری به عنوان محلی برای افزایش مشارکت مردمی در حیات فرهنگی
 • گسترده‌کردن طیف مخاطبین سینمای ایران با محوریت خانواده
 • ارتقا کیفیت آثار سینمایی با ایجاد تنوع در مخاطبین
 • حمایت از آثار و تولیدات ارزشمند سینمای ایران
 • حمایت از اقتصاد سینمای ایران در دوران پسا کرونا

ویژگی‌های طرح سینما کارت

 • امکان مشخص‌کردن استان و شهر مورد نظر
 • امکان مشخص‌کردن فیلم و سئانس بر حسب روز و ساعت
 • امکان مشخص‌کردن تعداد بلیت مورد نظر برای خرید در هر سفارش
 • امکان مشخص‌کردن درصد تخفیف بلیت
 • امکان استفاده چندین‌باره از کدهای تخفیف
 • امکان خرید به صورت بر خط