سینما شهر

فروش سینمای ایران در هفته گذشته اعلام شد

اخبار سینماشهر ،
1402/09/18
فروش سینمای ایران در هفته گذشته اعلام شد

فروش سینمای ایران در هفته گذشته با اضافه شدن چهار فیلم جدید به اکران، به بیش از 33 میلیارد و 584 میلیون تومان رسید. همچنین در این هفته 805 هزار و 809 نفر به تماشای فیلم‌های اکران شده پرداختند.

به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، فروش سینمای ایران از ابتدای آذر تا 17 این ماه به بیش از 87 میلیارد و 114 میلیون تومان رسید که جمعه 17 آذر با فروش بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز این ماه محسوب می‌شود. همچنین سه‌شنبه، 14 آذر با 249 هزار و 553 نفر، پرمخاطب‌ترین روز هفته گذشته و سه‌شنبه، هفتم آذر با 254 هزار و 854 نفر، پرمخاطب‌ترین روز سینمایی از ابتدای آذر ماه بوده است.

بر اساس این گزارش، در هفته گذشته به ترتیب، فیلم‌های «هتل» بیش از 15 میلیارد و 87 میلیون تومان، «ویلای ساحلی» بیش از 4 میلیارد و 489 میلیون تومان، «فسیل» بیش از 3 میلیارد و 74 میلیون تومان، «بچه زرنگ» بیش از دو میلیارد و 683 میلیون تومان، «جوجه تیغی» بیش از دو میلیارد و 255 میلیون تومان، «گیج‌گاه» بیش از 936 میلیون و 800 هزار تومان، «حدود 8 صبح» بیش از 903 میلیون و 958 هزار تومان فروش داشتند.

همچنین فیلم‌های «نارگیل2» با فروش بیش از 895 میلیون، «ورود خروج ممنوع» با فروش بیش از 858 میلیون تومان، «عامه‌پسند» با فروش بیش از 790 میلیون تومان، «شهر هرت» با فروش بیش از 524 میلیون تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از 401 میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با فروش بیش از 270 میلیون تومان، «جنگل پرتقال» با فروش بیش از 231 میلیون تومان و «ضد» با فروش بیش از 181 میلیون تومان به ترتیب در رتبه هشتم تا پانزدهم جدول فروش هفته گذشته جای گرفتند.