سینما شهر

تعداد سینماها تا نوروز به 900 عدد می‌رسد

اخبار سینما ،
1402/09/22
تعداد سینماها تا نوروز به 900 عدد می‌رسد

وزیر فرهنگ و ارشاد در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: ما ۵۷۰ سینما تحویل گرفتیم و تا نوروز تعداد سینماها به ۹۰۰ می‌رسد. پیش‌بینی می‌کنیم مخاطبان سینما به عدد ۳۰ میلیون برسد.

به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، وزیر فرهنگ و ارشاد در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: تا نوروز تعداد سینماها به ۹۰۰ می‌رسد.

وی افزود: ما ۵۷۰ سینما تحویل گرفتیم و تا نوروز تعداد سینماها به ۹۰۰ عدد می‌رسد؛ پیش‌بینی می‌کنیم مخاطبان سینما به عدد ۳۰ میلیون برسد. هشتصدوسی و دومین سینما چند روز قبل افتتاح شد و تا نوروز این عدد به نهصد سینما خواهد رسید.

وزیر ارشاد عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که مخاطبان سینما تا پایان سال از عدد سی میلیون و فروش بلیت به عدد هزار میلیارد برسد.