سینما شهر

رکورد فروش روزانه سینما شکسته شد

اخبار سینماشهر ،
1403/02/08
رکورد فروش روزانه سینما شکسته شد

فروش سینمای ایران از اول تا هفتم اردیبهشت 1403 به بیش از 44 میلیارد و 783 میلیون تومان رسید و سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت رکورد تازه‌ای به ثبت رساند.

به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، روزهای پنجشنبه، ششم اردیبهشت با فروش بیش از 11 میلیارد تومان و جمعه هفتم اردیبهشت با فروش بیش از 13 میلیارد تومان، پرفروش‌ترین روزهای سینمایی هفته گذشته بودند که این ارقام خبر از ثبت رکوردی تازه برای فروش روزانه سینمای ایران می‌دهند.

همچنین سه‌شنبه چهارم اردیبهشت با 190 هزار و 608 نفر، بیشترین تعداد بیننده هفته گذشته را داشت.

فیلم‌های سینمایی «مست عشق» با فروش بیش از 15 میلیارد و 282 میلیون تومان، «تمساح خونی» با فروش بیش از 11 میلیارد و 552 میلیون تومان، «سال گربه» با فروش بیش از 9 میلیارد و 424 میلیون تومان، «بی‌بدن» با فروش بیش از 4 میلیارد و 927 میلیون تومان، «آسمان غرب» با فروش بیش از یک میلیارد و 502 میلیون تومان و «ایلیا جستجوی قهرمان» با فروش بیش از یک میلیارد و 42 میلیون تومان به ترتیب، فروش‌های میلیاردی و رتبه‌های اول تا ششم جدول فروش هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

فیلم های سینمایی «آپاراتچی» با فروش بیش از 495 میلیون تومان، «نوروز» با فروش بیش از 331 میلیون تومان، «پرویزخان» با فروش بیش از 86 میلیون تومان و «روشن» با فروش بیش از 5 میلیون تومان در رتبه‌های هفتم تا دهم جدول فروش هفته اول اردیبهشت قرار گرفتند.