سینما شهر

جدول فروش 12 فیلم اول در حال اکران در 12 آبان منتشر شد

اخبار سینماشهر ،
1402/08/13
جدول فروش 12 فیلم اول در حال اکران در 12 آبان منتشر شد

آمار فروش 12 فیلم سینمایی اول در حال اکران، بر اساس فروش روز جمعه 12 آبان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سینماشهر، 12 فیلم اول بر اساس فروش، به ترتیب فیلم‌های «هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «گیج‌گاه»، «شهر هرت»، «نارگیل2»، «جنگل پرتقال»، «هولیا»، «سرهنگ ثریا»، «اخت‌الرضا»، «ستاره بازی» و «آهو» است.

بر اساس این گزارش، فروش فیلم سینمایی «هتل» بیش از 90 میلیارد تومان، «بچه زرنگ» بیش از 25 میلیارد تومان و «فسیل» بیش از 277 میلیارد تومان از ابتدای اکران تاکنون بوده است.

همچنین طبق جدول فروش فیلم‌ها در روز جمعه 12 آبان ماه، فروش فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» که از روز چهارشنبه 10 آبان ماه اکران خود را آغاز کرده بیش از 129 میلیون تومان بوده است. فروش فیلم سینمایی «ستاره بازی» نیز بیش از 3 میلیون تومان از ابتدای اکران تاکنون بوده است. «سرهنگ ثریا» در رتبه نهم و «ستاره بازی» در رتبه یازدهم جدول روز جمعه 12 آبان ماه قرار دارند.