سینما شهر

جدول فروش 10 فیلم اول در حال اکران در 11 آبان منتشر شد

اخبار سینماشهر ،
1402/08/12
جدول فروش 10 فیلم اول در حال اکران در 11 آبان منتشر شد

آمار فروش 10 فیلم سینمایی اول در حال اکران، بر اساس فروش روز پنجشنبه 11 آبان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سینماشهر، 10 فیلم اول بر اساس فروش، به ترتیب فیلم‌های «هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «گیج‌گاه»، «شهر هرت»، «نارگیل2»، «جنگل پرتقال»، «هولیا»، «اخت‌الرضا» و «آهو» است.

بر اساس این گزارش، فروش فیلم سینمایی «هتل» بیش از 85 میلیارد تومان، «بچه زرنگ» بیش از 24 میلیون تومان و «فسیل» بیش از 276 میلیارد تومان از ابتدای اکران تاکنون بوده است. 

همچنین طبق جدول فروش فیلم‌ها در روز پنجشنبه 11 آبان ماه، فیلم سینمایی «شهر هرت» با افزایش فروش بیش از 126 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در رتبه پنجم، فیلم سینمایی «نارگیل2» با افزایش فروش 69 میلیون تومانی در رتبه ششم، فیلم سینمایی «جنگل پرتقال» با افزایش فروش 54 میلیون تومانی در رتبه هفتم، فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» با کاهش فروش 3 میلیون تومانی در رتبه هشتم و فیلم سینمایی «هولیا» با افزایش فروش 43 میلیون تومانی در رتبه نهم این جدول در روز پنجشنبه 11 آبان ماه قرار دارند.