سینما شهر

جدول فروش 10 فیلم اول در حال اکران در 10 آبان منتشر شد

اخبار سینماشهر ،
1402/08/11
جدول فروش 10 فیلم اول در حال اکران در 10 آبان منتشر شد

آمار فروش 10 فیلم سینمایی اول در حال اکران، بر اساس فروش روز چهارشنبه، دهم آبان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سینماشهر، 10 فیلم اول بر اساس فروش، به ترتیب فیلم‌های «هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «گیج‌گاه»، «نارگیل2»، «شهر هرت»، «اخت‌الرضا»، «جنگل پرتقال»، «هولیا» و «آهو» است.

بر اساس این گزارش، فروش فیلم سینمایی «هتل» بیش از 80 میلیارد تومان، «بچه زرنگ» بیش از 23 میلیارد و «فسیل» بیش از 270 میلیارد تومان از ابتدای اکران تاکنون بوده است.

همچنین طبق جدول فروش فیلم‌ها در روز 10 آبان ماه، با کاهش فروش بیش از 558 میلیون تومانی فیلم سینمایی «جنگل پرتقال» و کاهش فروش بیش از 410 میلیون تومانی فیلم سینمایی «هولیا»، فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» به رتبه هفتم این جدول رسید.