سینما شهر
تسهیم از مبدا

تسهیم از مبدا

از آن جا که یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صنعت سینما مکانیزم های تامین مالی و گردش مناسب وجوه نقد می باشد این پروژه در تلاش است با استفاده از تکنولوژی های وابسته به فناوری های مالی راهکاری مناسب برای این مهم در سینمای ایران ایجاد نماید .

uپیرو تصویب شورای راهبردی اکران پیرامون پروژه تسهیم از مبدا و واگذاری این ماموریت به موسسه سینما شهر ، این موسسه قصد دارد با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود در شبکه بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی، فرایندهای فناوری و اطلاعات و زیرساخت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت سهولت اجرای این طرح با کمترین تغییرات از سمت سینماداران ، دفاتر پخش و سامانه های فروش بلیت به اجرای این پروژه بپردازد.

هدف از طرح در یک نگاه :

تسهیل گردش مالی در سینمای کشور

شفاف سازی هر چه بیشتر سیستم اکران سینما 

استقبال از سرمایه گذاری در تولید 

تسریع در فرایند تسویه حساب با تهیه کنندگان و سرمایه گذارن

تسریع در فرایند تسویه حساب سامانه های بلیت فروشی با سینماها