سینما شهر
سینما بهمن زنجان سینما بهمن زنجان

سینما بهمن زنجان

معرفی سینما بهمن زنجان

این سینما در سال ۱۳۴۵ با نام "مولن روژ" افتتاح گردید وبعد انقلاب به "استقلال" تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۶مورد بازسازی قرار گرفت و به نام "بهمن" تغییر نام داد و دارای یک سالن و بالکن با ظرفیت ۲۳۳صندلی می باشد. همچنین در سال ۱۳۹۹سالن دوم این سینما به همت موسسه بهمن سبز با ظرفیت ۲۱صندلی احداث و در سال ۱۴۰۰افتتاح گردید. این سینما متعلق به موسسه بهمن سبز می باشد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
254 نفر

آدرس

خیابان امام، نرسیده به میدان انقلاب