سینما شهر
پردیس سینمایی نگار میبد پردیس سینمایی نگار میبد

پردیس سینمایی نگار میبد

معرفی پردیس سینمایی نگار میبد

میبد، جاده سنتو به اردکان، بعد از ایران خودروی نیساری، انتهای کوچه

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
607 نفر

آدرس

میبد، جاده سنتو به اردکان، بعد از ایران خودروی نیساری، انتهای کوچه