سینما شهر
سینما قدس آهن شهر بافق سینما قدس آهن شهر بافق

سینما قدس آهن شهر بافق

معرفی سینما قدس آهن شهر بافق

این سینما متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی بافق می باشد .

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
264 نفر

آدرس

شهرک آهن شهر، خیابان مخابرات