سینما شهر
سینما شمس خوی سینما شمس خوی

سینما شمس خوی

معرفی سینما شمس خوی

این سینما در سال 1395 در طبقه چهارم مجتمع تجاری فرهنگی شمس، افتتاح گردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
147 نفر

آدرس

میدان بسیج، مجتمع تجاری شمس، طبقه چهارم