سینما شهر
پردیس سینمایی کورش تهران پردیس سینمایی کورش تهران

پردیس سینمایی کورش تهران

معرفی پردیس سینمایی کورش تهران

اتوبان حکیم غرب، ستاری شمال، جنب پیامبر مرکزی - مترو آریاشهر

درجه کیفی
مدرن
تعداد سالن
12 سالن
ظرفیت کل
2,800 نفر

آدرس

اتوبان حکیم غرب، ستاری شمال، جنب پیامبر مرکزی - مترو آریاشهر