سینما شهر
پردیس سینمایی پرندمال پرند پردیس سینمایی پرندمال پرند

پردیس سینمایی پرندمال پرند

معرفی پردیس سینمایی پرندمال پرند

شهرجدیدپرند،شمال فاز3،میدان چمران،بلوارعلامه مطهری ،پردیس سینمایی پرندمال

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
345 نفر

آدرس

شهرجدیدپرند،شمال فاز3،میدان چمران،بلوارعلامه مطهری ،پردیس سینمایی پرندمال