سینما شهر
پردیس سینمایی لوتوس مال پردیس سینمایی لوتوس مال

پردیس سینمایی لوتوس مال

معرفی پردیس سینمایی لوتوس مال

نازی آباد - خیابان شهید رجایی - خیابان اکبر مشهدی - مجتمع لوتوس

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
14 سالن
ظرفیت کل
2,069 نفر

آدرس

نازی آباد - خیابان شهید رجایی - خیابان اکبر مشهدی - مجتمع لوتوس