سینما شهر
پردیس سینمایی بام نیایش تهران

پردیس سینمایی بام نیایش تهران

معرفی پردیس سینمایی بام نیایش تهران

بزرگراه هاشمی رفسنجانی(نیایش) - تقاطع جنت آباد

درجه کیفی
مدرن
تعداد سالن
8 سالن
ظرفیت کل
1,016 نفر

آدرس

بزرگراه هاشمی رفسنجانی(نیایش) - تقاطع جنت آباد