سینما شهر
فرهنگسرای بهاران تهران فرهنگسرای بهاران تهران

فرهنگسرای بهاران تهران

معرفی فرهنگسرای بهاران تهران

فرهنگسرای بهاران تهران بازیربنایی به مساحت ۴۸۱۶ متر مربع در سه طبقه به انضمام سالن سینما تئاتر بهاران و دارالقرآن بهاران، باشگاه ورزشی با دو سالن مجزا فعالیت های فرهنگی و هنری خود را بطور رسمی از تابستان ۱۳۷۶ زیر نظر معاونت اجتماعی شهرداری آغاز و از تابستان ۱۳۸۰ زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خدمات خود را به شهروندان منطقه ارائه داده است.امکانات فرهنگسرای بهاران سینما تئاتر بهاران با ظرفیت ۴۵۰ نفر سالن، همایش بهاران با ظرفیت ۸۱ نفر

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
398 نفر

آدرس

خیابان قزوین، میدان ابوذر، انتهای خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران