سینما شهر
سینما پیروزی تهران سینما پیروزی تهران

سینما پیروزی تهران

معرفی سینما پیروزی تهران

سینما پیروزی با نام قدیم پانوراما، مدت ها تعطیل بود و پس از تخریب بنای قدیمی و ساخته شدن مرکز تجاری جدید،در 10 بهمن ماه 1395 همزمان با 2 سالن بازگشایی شد. در حال حاضر این سینما زیر مجموعه پردیس آزادی مدیریت میشود.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
333 نفر

آدرس

خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا - مترو نبرد، مترو نیرو هوایی (خط چهار مترو)