سینما شهر
سینما پرستو دماوند سینما پرستو دماوند

سینما پرستو دماوند

معرفی سینما پرستو دماوند

جیلارد، بلوار شهید بهشتی - ایستگاه تاکسی شهرک جهاد

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
411 نفر

آدرس

جیلارد، بلوار شهید بهشتی - ایستگاه تاکسی شهرک جهاد