سینما شهر
سینما پامچال سینما پامچال

سینما پامچال

معرفی سینما پامچال

سینما پامچال مشیریه در پارک خلیج فارس واقع شده است و از سال 91 با220 نفر ظرفیت شروع به فعالیت کرد.

درجه کیفی
ممتاز
ظرفیت کل
220 نفر

آدرس

مشیریه، پارک خلیج فارس