سینما شهر
سینما ناهید تهران سینما ناهید تهران

سینما ناهید تهران

معرفی سینما ناهید تهران

این سینما در سال 1350 افتتاح و بعد از دوره ای تعطیلی توسط موسسه سینماشهر در سال 1388 مجددا با ظرفیت بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

خیابان 17 شهریور، ابتدای شکوفه - ایستگاه اتوبوس شکوفه