سینما شهر
سینما قدس تهران سینما قدس تهران

سینما قدس تهران

معرفی سینما قدس تهران

سینما قدس (نام پیشین: سینما پولیدور) از سینماهای تهران است. این سینما در سال ۱۳۴۶ افتتاح گردید این سینما در زمستان 1392 به مدت چند ماه بسته شد و در اردیبهشت 1393 کار خود را از سر گرفت. همچنین این سینما در سال 1395 بازسازی شده است.

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

میدان ولی عصر - مترو ایستگاه ولیعصر (مترو خط سه)، ایستگاه اتوبوس ایستگاه میدان ولیعصر