سینما شهر
سینما ساحل اندیشه سینما ساحل اندیشه

سینما ساحل اندیشه

معرفی سینما ساحل اندیشه

این سینما که مالکیت آن خصوصی می باشد در سال 1۳۷۹ با دو سالن افتتاح شده است. در سالن نمایش تصویر برداری ممنوع است. لطفا رعایت فرمایید. حداقل ظرفیت جهت اکران فیلم ها ۱۰ نفر می‌باشد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
499 نفر

آدرس

شهریار‌، فاز 3 اندیشه، بلوار آزادی - رو به روی مجتمع تجاری نگارستان