سینما شهر
سینما تئاتر گلریز سینما تئاتر گلریز

سینما تئاتر گلریز

معرفی سینما تئاتر گلریز

این سینما در سال ۱۳۳۷ با درجه کیفی «یک» و در دو سالن با ظرفیت ۳۸۰ نفر افتتاح گردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
415 نفر

آدرس

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، نبش خیابان 34 - مترو میرزای شیرازی، ایستگاه اتوبوس میدان فرهنگ