سینما شهر
سینما پارک قاین سینما پارک قاین

سینما پارک قاین

معرفی سینما پارک قاین

بنای این سینما در دهه 50 ساخته شده و در ابتدا کاربری ورزشی داشته است و بعد از انقلاب به عنوان انبار استفاده میگردیده و در سال 1372 به همت مدیریت سینما تغییر کاربری گرفته شده و با درجه مطلوب شروع به کار نمود

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
192 نفر

آدرس

خیابان شهید رجایی، پارک شهر