سینما شهر
سینما بهمن بیرجند سینما بهمن بیرجند

سینما بهمن بیرجند

معرفی سینما بهمن بیرجند

این سینما در سال 1347 با نام پارس راه اندازی شد بعد از انقلاب به قدس تغییر نام داد. در سال 1386 توسط حوزه هنری بازسازی و به بهمن تغییر نام داد و در بیرجند به سینما خانواده معروف است.از مهرماه 92 با مالکیت حوزه هنری به گروه رسته سینماهای بهمن سبز حوزه هنری پیوست.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
263 نفر

آدرس

میدان شهدا، خیابان منتظری، نبش منتظری 2 - ایستگاه اتوبوس دانشگاه