سینما شهر
سینما هامون زابل

سینما هامون زابل

معرفی سینما هامون زابل

میدان دانشگاه آزاد - ابتدای جاده بنجار - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد زابل

درجه کیفی
درجه‌یک
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
268 نفر

آدرس

میدان دانشگاه آزاد - ابتدای جاده بنجار - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد زابل