سینما شهر
سینما شستون سراوان

سینما شستون سراوان

معرفی سینما شستون سراوان

این سینما در پائیز سالن 1402 به کمک موسسه سینماشهر تجهیز و راه اندازی شد

درجه کیفی
درجه‌یک
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
270 نفر

آدرس

بلوار معلم - داخل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد