سینما شهر
پردیس سینمایی خلیج فارس دامغان پردیس سینمایی خلیج فارس دامغان

پردیس سینمایی خلیج فارس دامغان

معرفی پردیس سینمایی خلیج فارس دامغان

این سینما در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ با سه سالن با ظرفیت 278 صندلی در طبقه چهارم مجتمع تجاری فرهنگی خلیج فارس تأسیس شده ست.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
278 نفر

آدرس

میدان شهدا، مجتمع فرهنگی تجاری خلیج فارس، طبقه 4