سینما شهر
سینما مهر شاهرود سینما مهر شاهرود

سینما مهر شاهرود

معرفی سینما مهر شاهرود

شاهرود-اول بلوار ابن‌سینا-جنب بانک انتقال خون-مجتمع تجاری اداری پادرا-طبقه2 -

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
344 نفر

آدرس

شاهرود-اول بلوار ابن‌سینا-جنب بانک انتقال خون-مجتمع تجاری اداری پادرا-طبقه2 -