سینما شهر
سینما یادمان سمنان سینما یادمان سمنان

سینما یادمان سمنان

معرفی سینما یادمان سمنان

سینما یادمان سمنان (سینما فرهنگ سابق) در سال 1392 نوسازی و تجهیز شده است. این سینما در سال 1397 از سینما فرهنگ به سینما یادمان تغییر نام داد. سینما یادمان با ظرفیت 360 نفر میزبان هنر دوستان است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
360 نفر

آدرس

میدان هفت تیر - میدان هفت تیر