سینما شهر
سینما هلال شاهرود سینما هلال شاهرود

سینما هلال شاهرود

معرفی سینما هلال شاهرود

این سینما در سال 1398 افتتاح گردیده است.

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

شاهرود، انتهای خیابان شهدا، نرسیده به میدان بسیج - ایستگاه اتوبوس هلال