سینما شهر
پردیس سینمایی بازار شهر قم پردیس سینمایی بازار شهر قم

پردیس سینمایی بازار شهر قم

معرفی پردیس سینمایی بازار شهر قم

پردیس سینمایی بازار شهر، بزرگترین پردیس سینمایی استان قم در طبقه 3 مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی بازار شهربا سرمایه گذاری طی چهارسال ساخته شده است. 10000متر مربع از مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی پردیس بازار شهر به 4سالن سینما اختصاص داده شده که 600صندلی به ظرفیت سینماهای کشور اضافه کرده است. پردیس سینمایی بازار شهر کار خود را در ۲۷ مهر 1401با اکران فیلم سینمایی دوزیست آغاز کرد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
600 نفر

آدرس

قم،بلوار الغدیر،بازار شهر