سینما شهر
سینما شهر آفتاب قم سینما شهر آفتاب قم

سینما شهر آفتاب قم

معرفی سینما شهر آفتاب قم

این سینما که در سال ۱۳۶۰ تأسیس شده در اسفند ۱۳۹۷ پس از بازسازی با سه سالن نمایش بازگشایی شده‌است.این سینما بعد از میدان آزادگان جنب هتل نیاوران قرار دارد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن

آدرس

میدان 72 تن، بلوار شهید بهشتی، بین میدان 72 تن و میدان آزادگان، جنب هتل نیاوران - جنب هتل نیاوران