سینما شهر
مجتمع‌های فرهنگی غدیر شیروان مجتمع‌های فرهنگی غدیر شیروان

مجتمع‌های فرهنگی غدیر شیروان

معرفی مجتمع‌های فرهنگی غدیر شیروان

این سینما در مهرماه سال 96 افتتاح و بهره برداری از آن آغازگردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
292 نفر

آدرس

انتهای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی هنری غدیر