سینما شهر
مجتمع نسیم اسفراین مجتمع نسیم اسفراین

مجتمع نسیم اسفراین

معرفی مجتمع نسیم اسفراین

در سال 1384 به عنوان مجتمع فرهنگی هنری نسیم وبا بهره برداری آفی تاتر شروع به فعالیت نموده و در سال 1394 به عنوان سینما شروع به فعالیت کرده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
256 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی 29، کوچه قند وشکر، مجتمع نسیم