سینما شهر
مجتمع شهید رجائی راز

مجتمع شهید رجائی راز

معرفی مجتمع شهید رجائی راز

میدان معلم - جنب آموزش و پرورش

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
118 نفر
نوع نمایشگر
ویدئو پروژکتور

آدرس

میدان معلم - جنب آموزش و پرورش