سینما شهر
سینما گلشن بجنورد سینما گلشن بجنورد

سینما گلشن بجنورد

معرفی سینما گلشن بجنورد

خیابان امام خمینی بلوار تربیت مجتمع فرهنگی هنری گلشن - ایستگاه اتوبوس فارابی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
388 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی بلوار تربیت مجتمع فرهنگی هنری گلشن - ایستگاه اتوبوس فارابی