سینما شهر
پردیس سینمایی سیمرغ محمودآباد پردیس سینمایی سیمرغ محمودآباد

پردیس سینمایی سیمرغ محمودآباد

معرفی پردیس سینمایی سیمرغ محمودآباد

مازندران-محمودآباد-اول کمربندی جاده نور، رو به رو پمپ بنزین شعبانی، مجتمع تجاری سیمرغ

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
356 نفر

آدرس

مازندران-محمودآباد-اول کمربندی جاده نور، رو به رو پمپ بنزین شعبانی، مجتمع تجاری سیمرغ