سینما شهر
مجتمع سینمایی آرامش رامسر مجتمع سینمایی آرامش رامسر

مجتمع سینمایی آرامش رامسر

معرفی مجتمع سینمایی آرامش رامسر

این سینما که در مرکز خرید آرامش رامسر قرار دارد در سال 1397 با دو سالن تأسیس شده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
139 نفر

آدرس

بلوار شهید رزاقی، مرکزخرید بین الملل آرامش، طبقه دوم