سینما شهر
سینما شقایق بابلسر سینما شقایق بابلسر

سینما شقایق بابلسر

معرفی سینما شقایق بابلسر

ین سینما دارای یک سالن با ظرفیت ۶۵۰ نفر می‌باشد و در سال ۱۳۸۷ نوسازی شده‌است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
564 نفر

آدرس

خیابان پاسداران - رو به روی دانشگاه مازندران