سینما شهر
سینما بهمن بهشهر سینما بهمن بهشهر

سینما بهمن بهشهر

معرفی سینما بهمن بهشهر

این سینما متعلق به موسسه بهمن سبز می باشد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
340 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی