سینما شهر
سینما آزادی بابل سینما آزادی بابل

سینما آزادی بابل

معرفی سینما آزادی بابل

این سینما در سال ۱۳۶۲ با یک سالن با ظرفیت ۵۵۰ نفر تأسیس و در سال ۱۳۸۶ نوسازی شده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
550 نفر

آدرس

خیابان مدرس - خیابان مدرس