سینما شهر
سینما کیو خرم آباد

سینما کیو خرم آباد

معرفی سینما کیو خرم آباد

میدان ۲۲ بهمن

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
380 نفر

آدرس

میدان 22 بهمن