سینما شهر
سینما کیهان دورود

سینما کیهان دورود

معرفی سینما کیهان دورود

دورود - خیابان شریعتی

درجه کیفی
درجه‌یک
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
372 نفر

آدرس

خیابان شریعتی