سینما شهر
سینما کوردستان مریوان سینما کوردستان مریوان

سینما کوردستان مریوان

معرفی سینما کوردستان مریوان

این سینما از سال 1336 افتتاح گردیده و مربوط به بخش خصوصی می باشد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
306 نفر

آدرس

خیابان جمهوری - مرکز شهر