سینما شهر
سینما فردوسی قروه

سینما فردوسی قروه

معرفی سینما فردوسی قروه

خیابان ارشاد - مجتمع فرهنگی هنری فردوسی

درجه کیفی
درجه‌یک
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
300 نفر

آدرس

خیابان ارشاد - مجتمع فرهنگی هنری فردوسی