سینما شهر
سینما آزادی بیجار سینما آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار

معرفی سینما آزادی بیجار

این سینما که متعلق به حوزه هنری می باشد در سال ۱۳۹۶ با یک سالن تأسیس شده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
330 نفر

آدرس

ابتدای بلوار امام خمینی (ره)، کوچه بنیاد مسکن