سینما شهر
سینما هنر یاسوج سینما هنر یاسوج

سینما هنر یاسوج

معرفی سینما هنر یاسوج

یاسوج، میدان معلم، سینما هنر یاسوج

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
210 نفر

آدرس

یاسوج، میدان معلم، سینما هنر یاسوج